Pracovní výjezd hejtmana na Vyškovsko

Při svém pracovním výjezdu na Vyškovsko v úterý 10. února 2015 jednal hejtman Michal Hašek s vedením Vyškova v čele se starostou Karlem Goldemundem. Při jednání, kterého se účastnil i náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík, starosta hejtmana mj. informoval o stavebních projektech, které chystá město v letošním roce. "Hovořili jsme především o silniční infrastruktuře, bavili jsme se také o nové legislativě a jejím dopadu na fungování měst a obcí, jde zejména o změnu rozpočtových pravidel a připravovanou legislativní změnu v oblasti hazardu a loterií," řekl po jednání hejtman Hašek. 

Během dneška navštívil hejtman Michal Hašek krajem zřizované vyškovské gymnázium, kde se seznámil se záměrem školy rekonstruovat část objektu (nutná výměna oken, zateplení a oprava střechy). Prohlédl si také výstavu výtvarných děl studentů všech ročníků, kterou gymnázium zorganizovalo u příležitosti 115. výročí založení školy.

Odpoledne navštívil hejtman Hašek Nemocnici Vyškov, kde se setkal s vedením nemocnice a primáři oddělení. Ředitelka Věra Seidlová informovala hejtmana o problematice nedostatku lékařů a s ním související přesčasovou prací. Zároveň přiblížila poslední investice nemocnice: „Díky kraji se loni podařilo provést zateplení interny a výměnu oken, letos se chystáme na rekonstrukci výtahů,“ uvedla Věra Seidlová. Hejtman při setkání poděkoval zaměstnancům nemocnice za dlouhodobě kladné výsledky hospodaření a informoval o rozhodnutí krajské koalice investovat letos do Nemocnice Vyškov dalších 23 milionů korun z přebytku hospodaření kraje, konkrétně na endoskopy, rekonstrukci ORL a neurologii-příprav a nákup CT. „Pro mne je důležité, že krajské zdravotnictví jako celek nevytváří žádnou ztrátu,“ zdůraznil Michal Hašek.

Další část programu tvořila prohlídka vyškovského zimního stadionu „Jeho stav odpovídá době vzniku v roce 1973. Tak jak jsme pomohli v minulosti například při rekonstrukci brněnské haly Rondo nebo znojemského fotbalového stadionu, tak navrhnu krajské samosprávě jednání o participaci kraje na řešení nového zimního stadionu zde ve Vyškově. Městská samospráva se rozhodne, zda bude opravovat stávající budovu nebo zda bude postaven úplně nový zimní stadion. V každé variantě budu počítat s tím, že bychom Vyškovu přispěli na projektovou dokumentaci a následně pomohli v jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za participace státu, kraje a města by do tří let mohl vzniknout nový zimní stadion," uvedl hejtman.

Závěr návštěvy hejtmana Haška na Vyškovsku patřil besedě s představiteli sportovních oddílů regionu. Michal Hašek přítomné sportovce informoval o změně kompetencí v krajské radě, kde oblast sportu převzal právě jihomoravský hejtman. Stejně tak Michal Hašek hovořil o záměru vytvoření krajské Rady pro sport, která by byla platformou, jež by řešila otázku konkrétního směřování financí v oblasti regionálního sportu. Jihomoravský kraj letos rozšířil možnosti využití krajských dotací v této oblasti. „Navíc z přebytku hospodaření Jihomoravského kraje za loňský rok dojde k posílení financování sportu na jižní Moravě v letošním roce o 30 milionů korun a bude tedy vyhlášeno druhé kolo těchto dotačních titulů,“ uvedl před sportovci Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK