Hejtman navštívil sklad průmyslových trhavin v Bohdalicích-Pavlovicích

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek navštívil v úterý 10. února 2015 sklad průmyslových trhavin v Bohdalicích-Pavlovicích.

„Vzhledem k tomu, co se v závěru loňského roku dělo ve skladu vojenské munice v sousedním Zlínském kraji, rozhodl jsem se při svých pracovních výjezdech postupně navštívit také lokality, kde jsou uskladněny trhaviny a to i civilní, což je dnešní případ. Seznámil jsem se s historií areálu, který přešel od Armády České republiky do užívání soukromé firmy. Podtrhuji, že se zde skladuje pouze civilní materiál, žádný vojenský, žádná munice. Kapacita je zde až 500 tun, ale není zdaleka naplněna. Celý objekt spadá do klasifikace speciálního zákona o integrované prevenci. Je tedy pod stálým dozorem jak Policie České republiky, tak i Hasičského záchranného sboru a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Seznámil jsem se s výsledky kontrolních protokolů a s radostí mohu oznámit, že po dobu provozu areálu nebyla shledána žádná závada. Měl jsem možnost navštívit i samotné sklady, kde jsem byl seznámen jednak se sortimentem, který je zde uložen i jeho možným použitím. Konstatuji, že zdejší zařízení je dobře zabezpečeno a dodržuje všechna pravidla. Doufám, že se s podobným výsledkem setkám také na dalších místech v kraji, kde jsou skladovány trhaviny a výbušniny. Nejdůležitější zpráva pro obyvatele Bohdalic a širokého okolí zní - zdejší areál je pro mne jako hejtmana a šéfa Integrovaného záchranného systému kraje v pořádku. Nehrozí žádné nebezpečí, nejsou tady žádné závady z hlediska provozu, fungování a dodržování bezpečnostních pravidel,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Sklad provozuje společnost Austin Powder Service CZ , která je dodavatelem trhavin, roznětných systémů a servisních služeb v oblasti trhacích prací. Specializuje se na povrchová pracoviště – lomy, na stavební práce při výstavbě komunikací a na dodávky služeb a materiálu pro trhací práce v tunelech.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK