Konference se věnovala slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací

Střední škola polytechnická v Brně hostila v pátek 6. února 2015 konferenci k projektu s názvem „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací“. Konferenci zahájil náměstek hejtmana pro oblast rodinné politiky Roman Celý.

Projekt se zaměřuje na sladění podmínek pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Sleduje zlepšení přístupu zaměstnavatelů k zaměstnancům v pracovním poměru nebo na rodičovské dovolené s cílem uplatňování principu rovných příležitostí a současně zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb. Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho příspěvkových organizací“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podrobnosti o projektu ZDE (doc, 33 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK