Michal Hašek: Odstartovali jsme novou etapu vztahů mezi krajem a městem Brnem

Uskutečnilo se první společné jednání Rady Jihomoravského kraje a Rady Statutárního města Brna

V budově krajského úřadu se ve čtvrtek 5. února 2015 uskutečnilo společné jednání Rady Jihomoravského kraje a Rady Statutárního města Brna.
„Odstartovali jsme novou etapu vztahů mezi krajem a městem Brnem, spočívající v pravidelné konzultaci a komunikaci obou samospráv. Toto byl začátek a očekávám, že ve druhém pololetí se takto sejdeme na brněnské radnici. Dnes jednotliví radní definovali ty nejaktuálnější priority, které má kraj a město. Za absolutní považujeme společnou přípravu kraje a města na čerpání z evropských fondů. Jsme si vědomi, že celá řada projektů bude moci být financována jen z evropských fondů a to během příštích pěti let. Dohodli jsme se na vytvoření společné platformy, která dokončí proces, který zde je už několik let, přípravy určitého rejstříku projektů. Mluvím o takzvané Regionální stálé konferenci. Klíčové je, že během několika málo týdnů chceme mít společný sladěný seznam kraje a města z hlediska čerpání evropských fondů, jak z regionálního operačního fondu IROP, tak z ostatních operačních programů, které by se měly realizovat na území Brna nebo celého Jihomoravského kraje.
Další prioritou, o které jsme dnes oficiálně začali jednat, je otázka přípravy nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Na žádost pana primátora a kolegů z Brna se krajská rada sejde také se všemi starosty brněnských městských částí a představiteli Statutárního města Brna. Brno vnímáme jako integrální součást kraje. Do začátku března se sejdeme, budeme prezentovat současný stav příprav Zásad územního rozvoje kraje, budeme diskutovat o tom, jak pokračovat v přípravách. Schůzek proběhne před 5. březnem tak, abychom stihli zpracovat výstupy do tohoto data, kdy Rada Jihomoravského kraje formálně odstartovala další etapu příprav Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na své schůzi 5. března,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Jak dodal, jednání se věnovalo také oblasti zdravotnictví. „Chceme spolupracovat jako zřizovatelé zdravotnických zařízení, kraj jako zřizovatel záchranky na území města a také lékařské služby první pomoci. Chceme být také informováni od státu jak on uvažuje o budoucnosti státních zařízení na území Brna. Brněnské veřejné zdravotnictví bereme jako celek, byť v něm kompetenčně odpovídáme každý za určitý segment. Dotkli jsme se otázky dopravní infrastruktury. Jsme přesvědčeni, že Brno i celý kraj potřebuje dobré dopravní spojení, zde nás čeká řada úkolů směrem k centrální vládě a institucím jako je Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železniční dopravní cesty, které chceme připravit a projednat společně. Celá debata proběhla velmi klidně a racionálně, navázat na ni by měly individuální jednání jednotlivých náměstků a radních. Na úrovni hejtmana a primátora budeme ty jednání sumarizovat. Pokud by náhodou někde nedošlo k dohodě, tak se pokusíme ve druhém stupni takovouto dohodu najít a předložit ji orgánům kraje a města,“ řekl po jednání hejtman Hašek.
Primátor Petr Vokřál poděkoval krajské radě za pozvání na jednání a doplnil další témata, o kterých reprezentace kraje a moravské metropole hovořily. “Byla to také majetková narovnání mezi městem a krajem. Dohodli jsme se, že se provede revize všech vzájemných takzvaných nároků, tak abychom se pokusili v co nejkratší době najít řešení jak z hlediska převodu majetků z města na kraj, tak z kraje na město a také z pohledu nájemníků,“ uvedl primátor Vokřál, který též zmínil otázku Integrovaných teritoriálních investic a například také oblast kultury, která byla na setkání také projednávána. „Podporujeme myšlenku vícezdrojového financování v oblasti kultury. Shodli jsme se na tom, že kraj i město budou usilovat o to, aby centrální úřady vzaly tuto myšlenku vážně, jak hlediska legislativní přípravy, tak i finančních dopadů,“ konstatoval primátor Vokřál. Jak dodal, společné jednání obou rad se věnovalo také oblasti životního prostředí (např. protipovodňová opatření nebo spolupráci v projektu Čistá Svratka).

foto JMKfoto JMKfoto JMK