Nízkoprahový klub Pavlač funguje v nových prostorách

V Brně v ulici Vranovská byly ve čtvrtek 5. února 2015 otevřeny nové prostory nízkoprahového klubu pro děti a mládež Pavlač. Klub slavnostně otevřel náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Klub Pavlač, který poskytuje sociální služby již třináctým rokem, je určen dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v centru Brna. Jejich dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální a finanční situací rodin, ale také riziky danými prostředím, jako jsou zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost. Nízkoprahový klub Pavlač usiluje o zlepšení kvality života těchto dětí a mládeže, zařízení jim nabízí bezpečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a pomoc s problémy. Klub provozuje občanské sdružení Ratolest Brno. Jak uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal, Jihomoravský kraj podpořil v loňském roce činnost sdružení celkovou částkou 380 tisíc korun, v rámci rekonstrukce nízkoprahového klubu Pavlač pak kraj přispěl dotací půl milionu korun na výměnu oken v objektu.  

Podrobnosti o činnosti sdružení naleznete na www.ratolest.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK