Bible kutnohorská obohatila fond Moravské zemské knihovny

V pondělí 2. února 2015 byla do fondu Moravské zemské knihovny v Brně předána Bible kutnohorská. Slavnostního předání prvotisku z roku 1489 se spolu s ministrem kultury Danielem Hermanem za Jihomoravský kraj zúčastnili náměstek hejtmana Stanislav Juránek a radní Bohumila Beranová, Václav Božek a Jiří Němec.

Bible kutnohorská byla vytištěna v tiskárně Martina z Tišnova v Kutné Hoře, tisk byl dokončen 14. listopadu 1489. Jedná se o druhou tištěnou staročeskou bibli (po Bibli pražské z roku 1488) dochovanou zhruba ve 41 exemplářích uložených v paměťových institucích po celém světě. Bible kutnohorská je unikátní literární, ale v širokém smyslu i kulturní památkou, i proto je její význam jako kulturního artefaktu nejen pro české země obrovský. Pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně je zisk prvního vydání Bible kutnohorské nedocenitelným přínosem, zvláště s ohledem na to, že její fondy dosud obsahovaly pouze exemplář kompletního druhého vydání. Nová akvizice tak umožní další výzkum v této oblasti.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK