Podpora Asociaci nestátních neziskových organizací

Částkou 1,1 milionu korun podpoří kraj Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Jak uvedl náměstek hejtmana Roman Celý, podporu v této výši navrhla dnes (29. ledna 2015) rada zastupitelstvu schválit. 

 "Neziskové sektor podporujeme nejen z hlediska jednotlivých agend, ale také, aby měly svoji centrálu, která je bude informovat o dotačních možnostech a informovat o nových věcech v oblasti legislativy, ekonomiky či daňové problematiky,“ uvedl náměstek Celý.