Představitelé kraje informovali o výsledcích madridského jednání o Grand Prix ČR

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Roman Celý zhodnotili na tiskové konferenci 29. ledna 2015 průběh madridského jednání s šéfem společnosti Dorna Sports Carmelo Ezpeletou v Madridu.

„Do Madridu jsem jel s tím, že uděláme maximum proto, aby se Velká cena v Brně jela. Zástupci Dorny a Jihomoravského kraje konstatovali, že mají zájem, aby se motocyklová Velká cena jela v Brně i nadále. Dorna také ocenila úlohu vlády a kraje, protože jsme zajistili z veřejných rozpočtů třicet milionů korun na částečnou úhradu takzvaného zalistovacího poplatku za rok 2014. To je poplatek, který má platit společnost Automotodrom Brno. 30 milionů pomůže z veřejných peněz, zbytek musí uhradit Automotodrom podle dohody, kterou má se společností Dorna. Prvním krokem pro všechny zainteresované subjekty musí být dořešení roku 2014. Z jednání v Madridu jsme pochopili, že takovým konečným termínem je závěr března letošního roku. Za krajskou samosprávu mohu říci, že uděláme maximum pro to, abychom pomohli vyřešit starý dluh a aby se našla dohoda mezi vládou, krajem, městem Brnem a společností Automotodrom jako pořadatelem Velké ceny aby se uskutečnil letošní ročník. Do budoucna nás čeká otázka eventuální úplně nové smlouvy, licence na Velkou cenu, kde stále platí, že Jihomoravský kraj nabízí vládě a Statutárnímu městu Brnu účast v naší společnosti, kterou kraj založil. Po jednání v Madridu je jasné, že u stolu při jednání o těchto tématech budeme sedět tři – Dorna jako poskytovatel licence, Jihomoravský kraj, který zaštiťuje veřejný sektor a dále Automotodrom jako vlastník a provozovatel okruhu. Je jasné, že Automotodrom musí v této chvíli oznámit zda je schopen dostát svým závazkům a uhradit svůj starý dluh, jakým způsobem si představuje úhradu zalistovacího poplatku za rok 2015 a zda počítá či nepočítá s participací veřejných rozpočtů. Pokud počítá, tak se musí rozhodnout v té veřejné sféře, kdo se bude jakým příspěvkem podílet. Od roku 2016 budeme jednat s Dornou a Automotodromem o novém způsobu organizace. Bude to tedy minimálně trojdohoda. U stolu bude sedět Jihomoravský kraj, Dorna Sports a Automotodrom. Je možné, že i výsledná smlouva bude mít minimálně tři smluvní partnery.
Při jednání v Madridu jsem dospěl k jasnému poznání, že i z hlediska společnosti Dorna je třeba, aby další jednání se uskutečnila ve třech. Tento návrh jsme navrhli my jako zástupci Jihomoravského kraje, aby se situace v krátkém čase vyjasnila, aby to nebylo zprostředkované předávání si informací. I v uplynulých měsících jsem byl v kontaktu s panem Karlem Abrahamem, majitelem společnosti Automotodrom Brno, v závěru roku proběhly dvě osobní schůzky, několikrát jsme si také posílali SMS zprávy, další jednání se uskuteční začátkem příštího týdne. Předáme si aktuální informace, předpokládám, že dohodneme termín brněnské schůzky, o kterém mluví deklarace, kterou jsme s panem Ezpeletou podepsali. Budeme hledat co nejbližší možný termín,“
řekl hejtman Michal Hašek.
Náměstek hejtmana Roman Celý vyjádřil potěšení z kladného a rychlého přístupu řešení situace ze strany společnosti Dorna.
foto JMKfoto JMKfoto JMK