Na výstavbu, rekonstrukce a opravy silnic je z letošního rozpočtu kraje určeno 936 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 29. ledna 2015 vzala na vědomí Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015.

Schválený rozpočet Jihomoravského kraje pro Správu a údržbu silnic JMK v letošním roce v položkách určených k financování dopravní infrastruktury počítá s částkou 577,43 milionu korun na běžné výdaje spojené s letní i zimní údržbou silnic a 358,68 milionu korun na kapitálové výdaje, určené na spolufinancování projektů dotovaných EU. Celkem tedy jde o 936,04 milionu korun.

V programu výstavby pro rok 2015 je zahrnut i seznam staveb navržených k financování z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), určeného na opravy a investice na silnicích II. a III. třídy. „Jihomoravský kraj získává ze Státního fondu dopravní infrastruktury na základě výsledku jednání Asociace krajů ČR a vlády částku 348 milionů korun. Dnes jsme schválili zásobník staveb, který zahrnuje rekonstrukce a opravy 31,3 km silnic druhé a třetí třídy a deseti mostů. Jedná se v drtivé většině o akce, ve kterých je vydáno pravomocné stavební povolení. U některých z nich už bylo provedeno výběrové řízení nebo se výběrové řízení připravuje. U všech těchto akcí počítáme s tím – koneckonců je to i podmínka Státního fondu dopravní infrastruktury -, že proběhnou ještě v tomto roce,“ řekl na tiskové konferenci hejtman Hašek. Jak následně dodal, v řadě těchto akcí platí, že budou probíhat v součinnosti s obcemi – řeší tedy paralelně akce jako opravy chodníků nebo kanalizací. Jak dále uvedl Michal Hašek, rada též schválila projekty, které uskuteční ze svých prostředků. Uskuteční se v této souvislosti koaliční jednání, které rozhodne, kolik finančních prostředků poputuje do krajských silnic navíc. „Já do tohoto koaličního jednání půjdu s tím, že zásobník je připraven na akce za zhruba 200 milionů korun a uvidíme, jaký prostor nám umožní krajský rozpočet,“ uvedl Michal Hašek.

Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic pro rok 2015 zahrnuje taktéž stavby podporované fondy Evropské unie. Stěžejní je zejména čerpání prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2. Jihovýchod oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury. Letos se jedná o celkem 28 projektů, v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun. Je předpoklad, že v průběhu roku budou dokončeny rekonstrukce na 61 km silnic a 15 mostech.

Tabulka významných staveb na silnicích II. a III. třídy v roce 2015 ZDE (xlsx, 20 kB).
foto JMKfoto JMK