Informace č.j.:J MK 96623/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 Č.j.:                                      SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 96623/2007                     S-JMK 96623/2007 OKP         Mgr. Klusáčková/541651234                              24.7.2007                                       
 
 
18 ZJMK – informativní zpráva k 106 a soudním řízením - poskytnutí informace
 
           
 
Vážený pane,
 
          dne 22.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 18 ZJMK – informativní zpráva k 106 a soudním řízením“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu Informativní zpráva ředitele krajského úřadu k soudním řízením vedeným proti Jihomoravskému kraji, resp. jeho orgánům, ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (předkládá Ing. Crha) na 18. zasedání ZJMK“.
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 120. na 18. schůzi Zastupitelstva Jihomoravského kraje, a to „ Informativní zprávu k soudním řízením vedeným proti Jihomoravskému kraji, resp. jeho orgánům, ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
 
            Dále Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Shora uvedený materiál byl předán k bodu č. 120 s názvem „Informativní zprávy“ 18. schůze Zastupitelstva Jihomoravského kraje bez titulního listu (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“), důvodové zprávy a příloh.
 
             
            S pozdravem
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                                                  
Příloha: dle textu