Nový sociální automobil pro Zámeček Střelice

Radní Marek Šlapal se ve středu 28. ledna 2015 zúčastnil slavnostního předání sociálního automobilu příspěvkové organizaci kraje Zámeček Střelice.

Nový devítimístný sociální automobil značky Renault Master bude sloužit k přepravování klientů ústavu, pro organizování volnočasových aktivit, pro návštěvy lékařů i k běžnému provozu zařízení.

V Zámečku Střelice poskytují sociální služby již od roku 1919. V současné době jde o péči osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb. Potřebují přitom pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Více o organizaci na www.zamecekstrelice.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK