Stavba Jihomoravského kraje 2014

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 13. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2014.

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.
Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie: stavby občanské vybavenosti, bytové stavby, průmyslové stavby a technologické stavby, dopravní a inženýrské stavby, rekonstrukce staveb a objektů, vodohospodářské stavby a ekologické stavby, stavby realizované mimo území Jihomoravského kraje.
Stavby budou posuzovány podle funkčních požadavků a koncepčního řešení, stavebně architektonického výrazu díla a začlenění do okolí, jakosti stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a výrobků a zvláštních předností stavby.

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje vyhlašuje proběhne také Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně.


Uzávěrka přihlášek je 15. února 2015.

Propozice soutěže jsou ZDE (pdf, 3 MB), více informací najdete na www.stavbajmk.cz