Soutěž Zlatý erb vstupuje do dalšího ročníku

Jihomoravský kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 17. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz ). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných obcím i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií.

Soutěž bude nadále probíhat dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, ze kterých poté vzejdou soutěžící kola celostátního. To vyvrcholí slavnostním předáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2015 v Hradci Králové.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost. V kategorii nejlepší elektronická služba je hodnocena užitečnost služby a nápaditost řešení.
Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba

Jihomoravský kraj letos vyhlašuje zvláštní krajskou kategorii „web sboru dobrovolných hasičů“, do které se mohou přihlásit jednotlivé sbory dobrovolných hasičů v obcích.

V krajském kole v roce 2014 v kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 6 přihlášených) získaly první místo Bučovice, v kategorii webových stránek obcí (15 přihlášených) zvítězila Tvarožná Lhota a v kategorii „Elektronická služba“ (kde bylo přihlášených 19 služeb) zvítězil web Šebetova a jeho SMS Hlídač pohledávek.

Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 1999 jako nástroj pro podporu modernizace místních samospráv. V roce 2002 byla oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Zlatý erb již tradičně poutá pozornost měst, obcí a veřejnosti.
Obce a města se do soutěže budou moci přihlašovat až do 29. ledna 2014 do 16 hodin prostřednictvím stránek http://zlatyerb.obce.cz , krajská kola budou zahájena 2. února 2015 a jejich vítězové budou vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu téhož roku.


Bližší informace:
Sdružení Zlatý erb
Vít Savický
info@zlatyerb.cz
tel. +420 736 777 625