Pracovní jednání hejtmana Michala Haška v brněnských městských částech

Dnešní (20. ledna 2015) návštěvou v brněnských městských částech pokračují pracovní výjezdy hejtmana Michala Haška do měst a obcí jižní Moravy.

V úvodu navštívil hejtman spolu s radním Markem Šlapalem Diagnostický ústav v Brně na Veslařské ulici, kde se seznámili s činností ústavu a navštívili diagnostické třídy. Vedení školy v čele s ředitelkou Renatou Ježkovou ocenilo spolupráci se středními školami zřizovanými krajem. Představitelé kraje nabídli vedení ústavu možnost budoucí spolupráce v oblasti umožnění kapacit pro startovací byty pro děti v tzv. prodlouženém pobytu a informovali o možnostech využití prázdných objektů ve vlastnictví kraje v rámci projektu sociálního bydlení od začátku příštího roku.

„Konkrétní pomoc Jihomoravského kraje může jít skrze podporu startovacího bydlení pro klienty ústavu, kteří ho již jako dospělí opouštějí. I když se jim podaří zajistit práci, tak mají velký problém s bydlením. Kraj disponuje volnými kapacitami, které v tuto chvíli slouží jako ubytovny, takže se domníváme, že nepříliš zásadními investicemi lze tyto kapacity využít i pro tyto klienty,“ řekl radní Marek Šlapal.

V další části programu hejtman Hašek jednal s vedením brněnské městské části Brno-Kohoutovice. Její zástupci v čele se starostou Petrem Šafaříkem hejtmana informovali o záměru vybudování multifunkční sportovní haly a společenského centra. Michal Hašek kohoutovické zastupitele v této souvislosti mj. informoval o plánovaném vzniku komise pro sport Rady JMK, která by měla na starosti všechny dotační programy v této oblasti. V městské části Brno-Bystrc představitele kraje seznámil starosta Tomáš Kratochvíl s projektem na vybudování cyklostezky, která propojí Bystrc se sousedními obcemi, a také jim byl představen záměr úprav v takzvaném Jedlovém háji - zde by měl vzniknout otevřený areál určený k environmentální výchově především mladé generace. Odpolední část programu jednání hejtmana Michala Haška a radního Marka Šlapala byla věnována návštěvě brněnské městské části Brno-Vinohrady.

„Se starosty jsme se shodli na tom, že Jihomoravský kraj bude podporovat významné projekty jednotlivých městských částí v Brně. Umím si představit, že všechny městské části budou moci využívat dotační programy Jihomoravského kraje. Připomenu například záležitosti dobrovolných hasičů, sportu, volného času dětí a mládeže, ale také kultury. V minulých letech jsme opakovaně vypomohli i v některých investičních akcích, které se týkaly sportovního zázemí a brněnských škol. Jsem připraven jednat spolu s radou s novým vedením Brna a městských částí i o eventuálním krytí části investičních potřeb, které budou vzneseny jednotlivými městskými částmi. Dnes jsem se seznámil s některými projekty, například s výstavbou kulturního sálu zde na Vinohradech. Jsem připraven otevřít v krajské koalici otázku financování takovýchto typů projektů i z peněz krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK