Představitelé krajů a církví se dohodli na okruzích vzájemné spolupráce

Na konkrétních okruzích další spolupráce mezi kraji a církvemi se shodli ve čtvrtek 15. ledna 2015 v brněnské vile Stiassni hejtmani jednotlivých krajů České republiky a zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

„Zrekapitulovali jsme uplynulé soužití, a především jsme jednali o budoucí spolupráci – v oblasti evropských fondů. Církve a náboženské společnosti a jimi zřizované organizace budou mít zájem podílet se na jejich čerpání a my chceme, aby to byly věci, které budou v souladu s krajskými rozvojovými plány. Jsme dohodnuti, že církve dodají svoje podněty a budeme zkoumat soulad s regionálními strategiemi. Chceme, aby takovéto čerpání evropských fondů vycházelo například z plánování v oblasti sociálních služeb. Chceme pojmout rok 2015 jako nultý rok, protože došlo k přechodu kompetencí financování sociálních služeb ze státu na kraje.
Letos se neuskuteční žádné dramatické změny. Do budoucna chceme provést důkladnou revizi nastavit takové podmínky, aby v České republice nebylo čtrnáct systémů s jinými podmínkami a jiným hodnocením, ale aby existoval nějaký standard, na kterém se dohodneme a bude celoplošně platit, abychom vyhodnotili efektivitu současné sítě poskytovatelů sociálních služeb a našli jsme dohodu, jak ten systém bude vypadat dlouhodobě. Kraje by přistoupily ke zřízení dlouhodobějších dotačních programů v oblasti sociálních služeb a na to by mohly navazovat i plány v oblasti investic ze strany krajů, církví či jednotlivých charit a dalších organizací, které ty sociální služby poskytují. Třetí záležitost se týkala garantových a dotačních programů. Ty jsou záležitostí jednotlivých krajů, ale jsme dohodnuti, že zástupci církví a náboženských společností v okamžiku, kdy to budou jejich vlastní jednotky, které budou žádat o takovéto granty a dotace, nám dají posouzení svých priorit a budeme vědět, co společně můžeme zafinancovat v oblasti kostelů, ochrany památek a dalších záležitostí.
Kraje i jednotlivé církve či náboženské společnosti mají zájem na spolupráci, zejména ve veřejných službách, které jsou hrazeny často z veřejných peněz. Jde nám o to, abychom nastavili dlouhodobější model, například systém financování sociálních služeb byl dlouhodobý a stabilní a nepodléhal například politickým výkyvům po výměně složení krajského zastupitelstva,“
řekl po jednání předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Kardinál Dominik Duka poděkoval za iniciativu a zdůraznil potřebnost spolupráce církví a krajů: „Výsledkem jednání je kooperační model spolupráce, ve kterém chceme pokračovat,“ řekl český primas. Vstřícnost jednání ocenil i předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. Místopředseda Asociace krajů Jiří Běhounek jako konkrétní oblast spolupráce uvedl domácí hospicovou péči nebo péči o lidi s drogovou závislostí.

Další podobné setkání se uskuteční v závěru prvního pololetí letošního roku.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK