UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2015

Náhled
12.01.2016

Informace č.j JMK 125881/2015

Připomínky FO a PO podle § 37 odst. 3 SZ k Návrhu ZÚR JMK (pdf, 445 kB) 

Náhled
12.01.2016

Informace č.j. JMK 125871/2015

Připomínky FO a PO podle § 37 odst. 3 SZ k Návrhu ZÚR JMK (pdf, 445 kB) 

Náhled
16.12.2015

Informace č.j. JMK 155981/2015

písemnosti k ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf , 198 kB ) 

Náhled
14.12.2015

Informace č.j. JMK 143432/2015

písemnosti k ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf , 198 kB ) 

Náhled
14.12.2015

Informace č.j. JMK 127747/2015

Návrh ZÚR - poskytnutí informace ( pdf , 294 kB ) 

Náhled
14.12.2015

Informace č.j. JMK 127582/2015

Návrh ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf , 297 kB ) 

Náhled
11.12.2015

Informace č.j. JMK 120623/2015

písemnosti k ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf , 210 kB )  

Náhled
08.12.2015

Informace č.j. JMK 148675/2015

Informace k rozhodnutí KrÚ č.j. JMK 127159/2015 ze dne 09.10.2015 (pdf, 346 kB) 

Náhled
02.12.2015

Informace č.j. JMK 149384/2015

odvolací řízení proti usnesením orgánů Města Rajhrad o námitkách podjatosti ve věci společného řízení na umístění a provedení stavby "Mateřská škola pro 50 dětí s příslušným zázemím" (pdf, 357 KB) 

Náhled
02.12.2015

Informace č.j. JMK 130831/2015

kopie zápisu z ústního jednání a místního šetření na stavbě RD v k.ú. Měnín (pdf, 318 KB) 

Náhled
18.11.2015

Informace č.j. JMK 141486/2015

Jednání k ZÚR 4.11.2015 - poskytnutí informace (pdf, 269 kB) 

Náhled
23.10.2015

Informace č.j. JMK 130544/2015

ÚAP JMK 2015 - poskytnutí informace (pdf, 200 kB) 

Náhled
19.10.2015

Informace č.j. JMK 131203/2015

Poskytnutí informace (pdf, 271 kB) 

Náhled
26.08.2015

Informace č.j. JMK 101672/2015

Návrhu ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 268 kB) 

Náhled
03.08.2015

Informace č.j. JMK 90358/2015

Stanoviska ZUR JMK - poskytnutí informace (pdf, 271 kB) 

Náhled
03.08.2015

Informace č.j. JMK 90365/2015

Stanoviska ZUR - poskytnutí informace (pdf, 271 k B) 

Náhled
31.07.2015

Informace čj. JMK 93335/2015

počet odvolání a stížností na rozhodnutí a chování stavebního úřadu Černá Hora, okres Blansko (pdf, 320 kB) 

Náhled
31.07.2015

Informace č.j. JMK 88511/2015

počet odvolání a stížností na rozhodnutí a chování stavebních úřadu na území JMK za rok 2014 (pdf, 318 KB) 

Náhled
10.07.2015

Informace č.j. JMK 83947/2015

vyřízení podání občanů ve věci zateplení budovy Mateřské školy Hodonice a obecního domu Daren Hodonice vůči stavebnímu úřadu Hodonice a vůči KrÚ (pdf, 322 kB) 

Náhled
10.07.2015

Informace č.j JMK 84078/2015

vyřízení podání občanů ve věci zateplení budovy Mateřské školy Hodonice a obecního domu Daren Hodonice vůči stavebnímu úřadu Hodonice a vůči KrÚ (pdf, 322 kB) 

Náhled
10.07.2015

Informace č.j JMK 79053/2015

přezkumné řízení ve věci rozhodnutí o umístění stavby (pdf, 343 kB) 

Náhled
25.05.2015

Informace č.j. JMK 27548/2015

vydání územního rozhodnutí dle § 17 stavebního zákona (pdf, 330 kB) 

Náhled
25.05.2015

Informace č.j. JMK 41049/2015

protokol o výsledku mimořádné kontroly Městského úřadu Dubňany na úseku územního plánování a stavebního řádu mimo plán kontrol ze dne 31.03.2015 (pdf, 319 kB) 

Náhled
25.05.2015

Informace č.j. JMK 58340/2015 (pdf, 321kB)

Stavba v k.ú. Boskovice