UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2015

05.01.2016

Informace č.j.: JMK 163901/2015

zahraniční pracovní cesty hejtmana JMK za rok 2015 

21.12.2015

Informace č.j.: JMK 153702/2015

123 RJMK body 43 a 60 a audit letiště 

04.12.2015

Informace č.j.: JMK 150011/2015

22 ZJMK body 70,78, a petice k R43 

30.11.2015

Informace č.j.: JMK 146740/2015

121 RJMK body 42, 59 

13.11.2015

Informace č.j.: JMK 141846/2015

120 RJMK body 96, 105, 145, 149" 

13.11.2015

Informace č.j.: JMK 141588/2015

120 RJMK body 1, 2, 8, 33, 71 

13.11.2015

Informace č.j.: JMK 137464/2015

informace k hospodaření JMK s investičními prostředky v letech 2009-2014 

06.11.2015

Informace č.j.: JMK 134531/2015

118 RJMK body 20, 31 

Náhled
16.10.2015

Informace č.j.: JMK 129900/2015

způsob zajištění vedení účetnictví v příspěvkových organizacích kraje, plnění rozpočtu a vykazování údajů vůči centrální evidenci účetních informací státu (pdf, 348 kB) 

Náhled
16.10.2015

Informace č.j.: JMK 127332/2015

informace ve vztahu k silnici III/37917, která je ve správě JMK, resp. SÚS JMK (pdf, 337 kB) 

Náhled
24.09.2015

Informace č.j.: JMK 120938/2015

kopie všech smluv uzavřených mezi JMK a spol. LETIŠTĚ BRNO a.s. od 01.01.2013 a informace o tom, zda proběhl audit nájemního vztahu mezi uvedenými subjekty (pdf, 404 kB) 

Náhled
24.09.2015

Informace č.j.: JMK 119734/2015

informace k Výhledové studii letiště Brno-Tuřany - výčet územně plánovacích podkladů, odkazy na stránky a odst. ZÚR JMK a výčet studií, do kterých byly převzaty informace ze studie (pdf, 396 kB) 

24.09.2015

Informace č.j.: JMK 119088/2015

kopie všech tzv. konečných faktur dle čl. III Smlouvy o pronájmu a provozování letiště Brno-Tuřany za rok 2014 

31.08.2015

Informace č.j.: JMK 109820/2015

112 RJMK bod 14,16,19 

23.08.2015

Informace č.j.: JMK 105691/2015

111 RJMK bod 7, 159 

23.08.2015

Informace č.j.: JMK 105664/2015

106 RJMK bod 75, 94, 96 

20.08.2015

Informace č.j.: JMK 105456/2015

111 RJMK bod 4, 7, 19 

20.08.2015

Informace č.j.: JMK 105145/2015

109 RJMK bod 1, 2, 6, 7 

20.08.2015

Informace č.j.: JMK 104947/2015

106 RJMK bod 27, 28, 74 

19.08.2015

Informace č.j.: JMK 102637/2015

105 RJMK bod 11, 23, 26 

19.08.2015

Informace č.j.: JMK 105564/2015

107 RJMK bod 13, 14 

18.08.2015

Informace č.j.: JMK 104881/2015

111 RJMK bod 21, 22, 122, 124 

Náhled
17.08.2015

Informace č.j.: JMK 104401/2015

přehled subjektů, které se v roce 2014 vůči JMK podílely na veřejných zakázkách před jejich zadáním (pdf, 314 kB) 

Náhled
13.08.2015

Informace č.j.: JMK 100471/2015

informace související s aplikací zákona č. 82/1998 Sb. (pdf, 300 kB) 

Náhled
27.07.2015

Informace č.j.: JMK 94359/2015

seznam obcí a měst v Jihomoravském kraji, kde je zakázán podomní prodej a kopie příslušných nařízení (pdf, 302 kB) 

29.06.2015

Informace č.j.: JMK 78507/2015

etika ve veřejné správě - aspekty etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů 

Náhled
27.05.2015

Informace č.j.: JMK 61228/2015

informace týkající se informačních kampaní realizovaných JMK (logický celek marketingových a public relations činností; pdf, 442 kB) 

Náhled
27.05.2015

Informace č.j.: JMK 63105/2015

informace týkající se odvolacích řízení dle zákona č. 184/2006 Sb. proti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené (pdf, 301 kB) 

25.05.2015

Informace č.j.: JMK 60874/2015

100 RJMK body 71,72,94 

12.05.2015

Informace č.j.: JMK 54581/2015

100 RJMK body 97,98,107,108 

02.05.2015

Informace č.j.: JMK 45323/2015

98 RJMK body 134,149,158,159 

02.05.2015

Informace č.j.: JMK 45322/2015

98 RJMK body 101,103,122,128 

30.04.2015

Informace č.j.: JMK 45321/2015

98 RJMK body 28,29,73,99 

30.04.2015

Informace č.j.: JMK 45320/2015

98 RJMK body 5,6.15,27 

22.04.2015

Informace č.j.: JMK 42714/2015

97 RJMK body 2, 3, 4 

Náhled
14.04.2015

Informace č.j.: JMK 39178/2015

informace týkající se povolení stavby na místě zničené archeologické lokality u Měnína v JMK (pdf, 388 kB) 

14.04.2015

Informace č.j.: JMK 38751/2015

96 RJMK body 12,32,51,57 

14.04.2015

Informace č.j.: JMK 38749/2015

96 RJMK body 4, 5, 10 

14.04.2015

Informace č.j.: JMK 38748/2015

95 RJMK body 5, 7, 8 

Náhled
09.04.2015

Informace č.j.: JMK 26120/2015

dokumentace k materiálu č. 114 z 24. ZJMK včetně důvodové zprávy a předávací protokol (viz materiál) z vlastnictví JMK na obec Nový Šaldorf - Sedlešovice (pdf, 334 kB) 

27.03.2015

Informace č.j.: JMK 32063/2015

94 RJMK body 38, 46 

Náhled
16.03.2015

Informace č.j.: JMK 31600/2015

dokumentace k variantám obchvatu Kuřimi (pdf, 281 kB) 

02.03.2015

Informace č.j.: JMK 21943/2015

92 RJMK body 9,14,15 

02.03.2015

Informace č.j.: JMK 17587/2015

90 RJMK body 1, 2, 3 

28.02.2015

Informace č.j.: JMK 14883/2015

kopie smluv uzavřených mezi JMK a společností Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o. 

08.02.2015

Informace č.j.: JMK 10959/2014

89 RJMK bod 61, 63, 89 

28.01.2015

Informace č.j.: JMK 4849/2015

87 RJMK bod 5,53,55,73,78 

Náhled
25.01.2015

Informace č.j.: JMK 6190/2015

sdělení obcí a měst v JMK, ve kterých je zakázán podomní a pouliční prodej (pdf, 293 kB)