Rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 14. ledna 2015 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

Zatímco v loňském roce bylo na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno 256 milionů korun, v rozpočtu na rok 2015 kraj počítá s téměř 339 miliony. Největší nárůst zaznamenaly dotace poskytovatelům sociálních služeb v rámci takzvaného víceletého financování, kde jde o částku 93 milionů korun, což je v rámci kraje historicky nejvyšší částka.

„Dotační programy budou nyní zpracovány a začátkem příštího týdne bude dotační příručka distribuována na všechny městské a obecní úřady, veřejnosti bude přehled všech letošních dotačních programů k dispozici také na webových stránkách Jihomoravského kraje,“ konstatoval Michal Hašek. Jak hejtman oznámil na tiskové konferenci po jednání rady, některé z dotačních programů doznaly letos dílčích změn. Například v dotačním programu pro začínající podnikatele, který byl v minulých letech zacílen na podporu sociálně a nezaměstnaností nejvíce postižených okresů kraje – Hodonín, Břeclav a Znojmo -, mohou od letošního roku žádat o podporu začínající podnikatelé ze všech okresů. „Inovovali jsme též podmínky v oblasti podpory sportu – vedle standardní podpory oddílům jsme zařadili také možnost financování jejich provozu,“ uvedl Michal Hašek, který v této souvislosti zmínil též zpřesnění kompetencí členů krajské rady. S účinností od 1. února 2015 byla vyčleněna samostatná kompetence na podporu sociálního bydlení, kterou byl pověřen náměstek hejtmana Roman Celý a bude v této oblasti spolupracovat s náměstkem Markem Šlapalem. Rovněž byla vyčleněna kompetence v oblasti sportu, kterou byl pověřen hejtman Michal Hašek a v rámci koaličního rozhodování jeho náměstek Stanislav Juránek.

Schváleny byly tyto dotační programy:

- Dotační program „Zdravé obce, města, mikroregiony JMK“
- Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015“
- Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2015
- Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2015
- Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015
- Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2015
- Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2015
- Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2015
- Dotační program „Do světa!“ 2015
- Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2015
- Dotační program „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015
- Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2015
- Dotační řízení pro oblast zdravotnictví v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví
- Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2015
- Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“ pro rok 2015
- Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2015
- Dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2015
- Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2015
- Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů 2015v Jihomoravském kraji“
- Dotační program Dotace na zpracování územních plánů 2015

Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2015.

Podrobnosti o dotačních programech JMK jsou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ , výše částek v jednotlivých dotačních titulech je uvedena ZDE (xls, 38 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK