Hejtman pokřtil knihu „Zemřeli pro vlast“

Ve středu 14. ledna 2015 byla v prostorách zastupitelského sálu brněnského sídla Jihomoravského kraje slavnostně představena kniha spisovatele Ludvíka Horčici. Publikaci, která se zabývá osudy domácích i zahraničních odbojářů z let 1939 až 1945, spolu s autorem slavnostně pokřtil hejtman Michal Hašek.

Ve svém pátém díle literatury faktu se Ludvík Horčica zaměřil na ty, kteří v odboji zahynuli. Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, který v průběhu slavnostního aktu udělil autorovi knihy „Zemřeli pro vlast“ zlatou medaili Jihomoravského kraje, jen z okresu Brno-venkov jich bylo více než 500. Hejtman též ocenil pamětními medailemi členy týmu, kteří se na vydání historické publikace podíleli.

„Jihomoravský kraj se snaží podporovat organizace odbojářů – tedy i jejich publikační činnost a samotné fungování. V minulých měsících jsme schválili například finanční podporu na renovaci památníku v prostorách Kounicových kolejí. Jsme přesvědčeni, že jde o důstojné místo, které musí především mladším generacím připomínat, k jakým hrůzám docházelo během protektorátu,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který vyjádřil přesvědčení, že se brněnské Kounicovy koleje stanou místem častých návštěv především ze středních škol. Autor publikace - Ludvík Horčica - poděkoval představitelům obcí a měst jak za podporu, tak především za přístup k samotným historickým pramenům, jež jsou obsaženy v publikaci, která vznikala po sedm let.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK