V Mikulově zasedala krajská konference České unie sportu

Hejtman Michal Hašek se v úterý 13. ledna 2015 v Mikulově zúčastnil Krajské veřejné konference České unie sportu (ČUS).

Ústředním bodem mikulovského jednání bylo financování sportu v České republice a regionech a s tím související novela zákona o podpoře sportu. V samotném úvodu jednání předseda organizace Miroslav Jansta vyzdvihl skutečnost, že série regionálních konferencí ČUS zahájila právě v Jihomoravském kraji. Stejně tak poděkoval za spolupráci hejtmanům sdruženým v Asociaci krajů ČR. Ve své řeči Miroslav Jansta zdůraznil především nepoměr mezi tím, co ČUS odvádí státu, a částkou, kterou stát podporuje rozvoj sportu. "Přitom ČR má v EU čtvrtý nejvyšší hrubý výnos z hazardu v poměru k HDP," konstatoval předseda ČUS a jako možné řešení navrhl navýšení výdajů na sport v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 (v současnosti tři miliardy korun).

Předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek na konferenci konstatoval, že se v rámci zasedání asociace obrátí na jednotlivé hejtmany, aby se osobně zúčastnili regionálních konferencí ČUS. „Sport si jejich pozornost rozhodně zaslouží,“ řekl Michal Hašek, který dále uvedl, že z Jihomoravského kraje šlo za posledních šest let na podporu regionálního sportu každoročně 30 až 50 milionů korun. Zmínil též například projekt Bezpečná branka, v rámci kterého šlo na tento záměr v Jihomoravském kraji osm milionů korun, za něž  je nyní na 160 oddílů vybaveno těmito bezpečnými brankami.

Jak dále uvedl Michal Hašek Rada JMK ve středu 14. ledna schválí dotační programy kraje, v rámci kterých je 15 milionů korun určeno na podporu sportu. Krajská rada však hodlá v rámci přebytku z loňského hospodaření, který dosáhl úrovně 550 milionů korun, předložit zastupitelstvu ke schválení navýšení podpory sportu v regionu. Hejtman Michal Hašek též na konferenci oznámil, že od 1. února 2015 převezme spolu s náměstkem hejtmana Stanislavem Juránkem kompetence v oblasti sportu v rámci krajské rady. Jak před zúčastněnými konstatoval, jde mu především o systémovou podporu rozvoje sportu v regionu, proto bude mezi krajem a ČUS v nebližší budoucnosti podepsáno memorandum o spolupráci. „Věřím, že se nám podaří podobné konference uspořádat ve všech krajích a jako předseda Asociace krajů ČR to všem hejtmanům doporučím. Péči o sport v Jihomoravském kraji si beru za své a od února přebírám kompetenci a zodpovědnost za oblast sportu v krajské radě a jako předseda Asociace krajů ČR rovněž v Národní radě pro sport. Slibuji, že se osobně zasadím o to, aby se podmínky pro sport v našem kraji zlepšily a z přebytku hospodaření Jihomoravského kraje za loňský rok navrhnu posílení financování sportu na jižní Moravě v letošním roce o 30 milionů korun,“ uvedl Michal Hašek.

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku. V řádném členství ČUS je evidováno 74 národních sportovních svazů, 8 731 sportovních klubů a tělovýchovných jednot s 1,3 milionu členů.

Tisková zpráva ČUS ZDE (doc, 115 kB)
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK