Pracovní výjezd hejtmana na Židlochovicko a Šlapanicko

Jednáním s židlochovickým starostou Janem Vitulou a místostarostou Tomášem Šenkyříkem zahájil v úterý 13. ledna 2015 hejtman Michal Hašek letošní pravidelné pracovní návštěvy do obcí s rozšířenou působností.

Společně řešili nutnost vybudování křižovatky řízené světelnými signály v centru města a absenci zastávek Integrovaného dopravního systému v některých částech města. Během dopoledne navštívil hejtman také židlochovické gymnázium, kde si společně se starostou a ředitelem Jiřím Kubešem prohlédl učebny a besedoval se studenty. Hejtman informoval vedení školy o plánu kraje vybudovat nové školní hřiště a pořídit nové vybavení do počítačové učebny. Další část programu tvořila návštěva společností Papírna Moudrý a VN Machinery. Odpoledne jednal hejtman Hašek s vedením města Újezd u Brna.

„Dnešním dnem jsem zahájil pravidelné výjezdy hejtmana Jihomoravského kraje do jednotlivých měst s rozšířenou působností a jednotlivých měst a obcí. Začal jsem okresem Brno-venkov. V Židlochovicích jsem se sešel s vedením města, hovořil jsem o aktuálních prioritách a spolupráci města a kraje. Šlo například o regulaci provozu na nejrušnější křižovatce v Židlochovicích, což budu jako úkol řešit se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Dále šlo o budoucnost židlochovického gymnázia, což se týká investičních záměrů. Po návštěvě vidím jako nutnou obměnu výpočetní techniky ve škole a do budoucna také projekt školního hřiště. Na základě debaty s radnicí jsem také navštívil úspěšné židlochovické firmy, bavili jsme se o aktuální ekonomické situaci firem, mj. o možnosti exportní podpory při mých cestách hejtmana do různých regionů jak Evropské unie, tak i mimo ni. Jsem hejtmanem celého Jihomoravského kraje, všech jeho měst a obcí. Na prvním místě je řešení problémů občanů v jednotlivých městech a obcích jižní Moravy. V Židlochovicích i přes odlišnou politickou příslušnost jsme dnes se starostou Vitulou tyto problémy společně identifikovali a dohodli na způsobu jejich řešení.

V Újezdu u Brna jsem se sešel nejen s vedením města, ale také se starosty okolních obcí, zástupci Policie ČR a místními firmami. Debatovali jsme o aktuálních problémech, připravovaných projektech. Přímo zde v Újezdě bude Jihomoravský kraj realizovat svoji letošní největší investiční akci, výstavbu nového domova pro seniory za 170 milionů korun, hovořili jsme o přípravě cyklostezek, které by propojily Újezd u Brna s obcí Hostěrádky-Rešov. Mluvili jsme o bezpečnostní situaci v regionu, místní podnikatelé mi popsali jejich problémy. Zazněla tu i nabídka konkrétních dodávek zdravé výživy do krajských škol či nemocnic. Informace samozřejmě předám ředitelce krajského úřadu a jednotlivým radním. Takovéto výjezdy věřím, že budu absolvovat po celé jižní Moravě každý týden,“ uvedl hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK