Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu

Informace o dopravě pro nadcházející dny pro všechny řidiče projíždějící Pisáreckým tunelem:

Pisárecký tunel:

9.1.(5.00) - 12.1.(5.00)2015 - uzavírka tubusu A i B
12.1.(5.00) - 2.2.(21.00)2015 - uzavírka tubusu A, v tubusu B provoz pouze do 3,5 t
2.2.(21.00) - 23.2.(5.00)2015 - uzavírka tubusu B, v tubusu A provoz pouze do 3,5 t
23.2.(5.00) – 28.2.(16.00)2015 – uzavírka tubusu A i B
(tubus A – směr Praha, tubus B – směr od D1 do města)

Objízdná trasa při výše uvedených uzavírkách je v obou směrech po ulici Vídeňské, Heršpické, Poříčí a Bauerově.

Tunel Hlinky:

11.1.(5.00) – 12.1.(5.00)2015
27.2.(5.00) – 28.2.(16.00)2015

Objízdná trasa – horní úroveň předmětné křižovatky.

Důvod výše uvedených uzavírek – oprava havarijního stavu technologických zařízení tunelů. Krajský úřad JMK, odbor dopravní správy při projednávání výše uvedených omezení provozu dbal na to, aby tato omezení byla v co nejkratších časových úsecích, které jsou nezbytně nutné pro provedení prací.

Žádáme řidiče o trpělivost při cestování touto lokalitou.