Jihomoravský hejtman jednal s brněnským primátorem

Hejtman Michal Hašek se ve čtvrtek 8. ledna 2015 sešel s primátorem Statutárního města Brna Petrem Vokřálem. Hlavním tématem pracovního jednání byla spolupráce Jihomoravského kraje a města Brna v nadcházejícím období.

„Z klíčových bodů, kterým jsme se věnovali, bych vyzdvihl dopravní systém, územní plánování, hovořili jsme o vícezdrojovém financování kultury, koncepci zdravotnictví v Brně a přilehlém okolí,“ uvedl primátor Vokřál. Hejtman Hašek zdůraznil, že tato jednání se budou konat pravidelně. „Do jednoho měsíce připravíme společnou schůzi městské a krajské rady. Jak pan primátor Vokřál, tak já máme zájem na tom, aby se motocyklová Velká cena konala pravidelně, nejen letos a podpoříme každou cestu, která k tomu povede. Mluvili jsme o podpoře turistiky a cestovního ruchu. Máme společný zájem, aby brněnské letiště, které je v majetku kraje, se stalo skutečnou branou do města a regionu pro turisty, studenty, vědce, podnikatele a firmy, které zde investují nebo zvažují svůj příchod na jižní Moravu. Hovořili jsme také o fungování Integrovaného záchranného systému. Chceme se sejít se šéfy složek IZS a diskutovat o našem společném postupu směrem ke státu, například v otázce investování do Hasičského záchranného sboru, nových hasičských stanic. Úkoly dostanou naši náměstci a radní, předpokládám, že po dnešní schůzce nastane i zde intenzivní komunikace. Doufám, že postupně budeme hledat společná stanoviska na všechna témata. Jde nám o společný rozvoj Brna a kraje. Brno je integrální součástí kraje a obráceně Jihomoravský kraj nechce dělat věci tak, aby blokoval nebo komplikoval realizaci záměrů Statutárního města Brna. Jsme regionem vědy, výzkumu a inovací, v tom chceme pokračovat, aby se zde rozvíjely evropské projekty. Jako osobní prioritu nás obou vidíme takovou přípravu Brna a kraje na čerpání evropských fondů, aby v příštích šesti letech do města a regionu dorazilo maximální množství finančních prostředků na všechny rozumné a dobré projekty,“ řekl hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK