Hejtman Hašek navštívil Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně

Jihomoravský hejtman Michal Hašek navštívil ve čtvrtek 8. ledna 2015 Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně v Čichnově ulici 23.

Hejtman Michal Hašek se v doprovodu radního Jiřího Jandy a ředitele školy Vladimíra Šimíčka seznámil se se současným fungováním krajem zřizované školy, která má k dnešku 838 žáků v denním a 21 v dálkovém studiu.

V nejbližších dnech bude krajské radě předložena k projednání rámcová smlouva o spolupráci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Jihomoravského kraje a Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Návrh smlouvy vzešel z iniciativy SŽDC a uvedené střední školy a vychází z potřeby prohlubování spolupráce veřejného odborného školství a významných sociálních partnerů, jejím cílem by mělo být propojení teoretických znalostí žáků s praktickými dovednostmi. Rámcová smlouva o spolupráci obsahuje konkrétní záměr SŽDC podporovat na této škole vzdělávání v oblasti telematiky – to znamená přípravu žáků na povolání v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky, nábor v rámci celého území ČR s využitím komplexního vybavenosti školy při poskytování stravovacích a ubytovacích školských služeb.

Videa přibližující některé obory vzdělání na škole jsou zde:

https://www.youtube.com/watch?v=HkHbEAmcufY&feature=youtu.be , https://www.youtube.com/watch?v=NVPodv0brlA&feature=youtu.be .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK