Hašek: Jihomoravský kraj zřídil dobrovolně Registr smluv

„Od 1. ledna 2015 Jihomoravský kraj dobrovolně nad rámec zákona zřídil Registr smluv, na kterém budou krajský úřad i krajem zřizované organizace zveřejňovat objednávky, smlouvy a faktury na veškeré výdaje nad 50 tisíc Kč. Vlastní registr smluv zřizujeme jako další krok ke zvýšení transparentnosti práce krajské samosprávy, i když nám zákon takovou povinnost neukládá, protože se parlament dosud nebyl schopen dohodnout na jeho podobě. Pro zřízení portálu www.krajbezkorupce.cz  v roce 2012, na kterém se opět nad rámec povinností ze zákona zveřejňovaly všechny veřejné zakázky kraje a všech jeho organizací nad 500 tisíc Kč a po zapojení veřejnosti do tvorby krajského rozpočtu projektem Váš kraj, Váš rozpočet (zvedl zájem o připomínky k rozpočtu kraje zhruba stonásobně), jde o pokračování snahy jihomoravské koalice ČSSD a KDU-ČSL o maximální transparentnost krajské politiky na jižní Moravě.“


Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje