Personální změny ve složení Rady Jihomoravského kraje

Změnu ve složení Rady Jihomoravského kraje a Výboru Zastupitelstva JMK pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost projednalo dnes ve čtvrtek 18. prosince 2014 krajské zastupitelstvo.

Na vlastní žádost rezignovali na funkci náměstka hejtmana Václav Božek a na funkci člena krajské rady radní Marek Šlapal (oba k datu 31. ledna 2015). Současně na funkci předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost rezignoval k dnešnímu dni Ivo Pojezný. V následném hlasování byl do funkce náměstka hejtmana zvolen Marek Šlapal, do funkce člena Rady Jihomoravského kraje Václav Božek – v obou případech k 1. únoru 2015. Novým předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se stal s účinností od 19. prosince 2014 zastupitel Petr Krátký.

„Co se týká změn ve složení krajské rady, jde o změnu, kterou jsme avizovali našim koaličním partnerům i dalším klubům v krajském zastupitelstvu, oba zůstávají ve vedení kraje v uvolněných pozicích. Předpokládám, že svoji práci dokončí až do konce volebního období,“ řekl hejtman Michal Hašek.