Hejtman podepsal Memorandum o spolupráci kraje s Moravskou hasičskou jednotou

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Zdeněk Milan, prezident Moravské hasičské jednoty, podepsali ve středu 17. prosince 2014 v brněnském sídle Jihomoravského kraje Memorandum o spolupráci.

Jihomoravský kraj se tímto memorandem zavazuje poskytovat finanční podporu k zajištění činnosti sdružení, přičemž její konkrétní výše bude vždy stanovena v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje na příslušný kalendářní rok. Memorandum o spolupráci je uzavřeno na dobu 5 let. Díky uzavření memoranda bude možné lépe zabezpečit chod organizace na krajské i na okresních úrovních, bude možné rozšířit počet konaných akcí či aktivit jednotlivých sborů dobrovolných hasičů na jižní Moravě.

„Navazujeme na obdobné memorandum, které jsme letos v dubnu uzavřeli s krajským Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Moravská hasičská jednota je naším druhým partnerem v oblasti spolupráce s dobrovolnými hasiči. V řadě obcí na jižní Moravě starostové dobře vědí, že na hasiče se mohou spolehnout nejen při mimořádných událostech, ale také při organizování společenských akcí. Finanční pomoc ze strany kraje bude určena především pro práci s mládeží, při pořádání soutěží v požární ochraně, při kulturních a společenských událostech a při publikační a propagační činnosti. Jihomoravský kraj podporuje dobrovolné hasiče dlouhodobě, za posledních šest let směřovalo z krajského rozpočtu na vybavení a provoz jejich jednotek 180 milionů korun, což je v rámci České republiky ojedinělé. V návrhu rozpočtu na příští rok tuto podporu ještě rozšiřujeme, roční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů je navýšena ze 30 na 50 milionů korun. Na základě požadavku dobrovolných hasičů nově otevíráme možnost financovat opravy hasičských zbrojnic,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

„Moravská hasičská jednota sdružuje přibližně šest tisíc členů z celé jižní Moravy, z toho na dva tisíce žáků a dorostenců. Díky podpoře Jihomoravského kraje budeme moci zajistit svoji činnost,“ řekl Zdeněk Milan.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK