Hejtman informoval tripartitu o návrhu krajského rozpočtu

Hejtman Michal Hašek a další představitelé kraje se v brněnském sídle krajského úřadu ve čtvrtek 11. prosince 2014 zúčastnili jednání Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (RHSD).

Hlavním tématem jednání bylo představení návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) na rok 2015, který před několika dny schválila krajská rada. Celkové příjmy navrženého rozpočtu na příští rok činí 5,4 miliardy korun, výdaje pak 5,8 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 400 milionů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky a z úspor kraje z minulých let. Jak zaznělo na jednání tripartity, v návrhu rozpočtu jsou posíleny například investice, které v roce 2015 dosáhnou výše 1,1 miliardy korun. Stejně tak dotační programy jsou navrženy ve výši 328,4 milionů korun - proti letošnímu roku jde o navýšení o 72 milionů korun.

Rada hospodářské a sociální dohody JMK (takzvaná tripartita) byla před 12 lety založena jako dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán pro tripartitní vyjednávání, jejímž cílem je dosáhnout shody v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje regionu. Partnery v RHSD jsou zastupitelstvo kraje, odborové svazy a zaměstnavatelské a podnikatelské svazy.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK