Sloučení domů dětí a mládeže v Kyjově a Veselí nad Moravou má zelenou

Krajská rada dnes 11. prosince 2014 schválila memorandum o spolupráci ve věci realizace podpory zájmového vzdělávání v rámci města Kyjova, který Jihomoravský kraj uzavírá s městem Kyjovem ve věci budoucnosti kyjovského Domu dětí a mládeže.

Město Kyjov projevilo zájem o realizaci zájmového vzdělávání na území města prostřednictvím vlastního domu dětí a mládeže a Zastupitelstvo města Kyjova zřídilo příspěvkovou organizaci města Dům dětí a mládeže Kyjov. Jihomoravský kraj vychází požadavku města Kyjova vstříc, a proto je navrženo sloučení Domu dětí a mládeže v Kyjově s Domem dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín, a to k 1. únoru 2015. Po sloučení krajských organizací by došlo k ukončení činnosti krajského domu dětí a mládeže ve městě Kyjově a jeho aktivity by zde převzal dům dětí a mládeže zřízený městem Kyjovem.
„Město Kyjov se v memorandu zavazuje podniknout všechny kroky k tomu, aby se stávající zaměstnanci stali zaměstnanci nově vzniklé organizace. Dohodli jsme se také na majetkovém vyrovnání a společně jsme deklarovali, že dojde ke směně majetku. Nejpodstatnější je, že jsme se dohodli na datu - k výměně zřizovatelských funkcí dojde k 1. únoru 2015, tedy začátku pololetí tohoto školního roku,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK