Kraj rozvíjí podporu nových inovativních firem

Rada Jihomoravského kraje podpořila na své schůzi 11. prosince 2014 vznik dceřiné společnosti Jihomoravského inovačního centra (JIC), společnosti JIC Invest, která by měla do budoucna část finančních prostředků JIC investovat nákupem podílu v nových inovativních firmách.

„Jihomoravské inovační centrum je specializovaným centrem založeným Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a brněnskými univerzitami na podporu vědy, výzkumu a inovací. Tato nová fáze činnosti JIC pomůže vzniku nových inovativních firem na jižní Moravě a také pomůže rozumně investovat finanční prostředky, které má Jihomoravské inovační centrum k dispozici. Zajištění přístupu k financím pro začínající a rozvíjející se technologické firmy je klíčovou podmínkou rozvoje firem, ale v případě jeho absence také bariérou rozvoje. V zahraničí je to zcela běžná součást služeb poskytovaných inkubátory a také z dlouhodobého pohledu nástroj pro finanční výnosy. Rada kraje dává tomuto záměru zelenou a zástupce kraje bude zítra na valné hromadě Jihomoravského inovačního centra hlasovat pro vznik takovéto společnosti, která bude investovat část prostředků JIC a nakupovat podíly v nových inovativních firmách. Pro startovací období společnosti JIC Invest jsme souhlasili s využitím peněz do výše 4,5 milionu korun. Po vyhodnocení úspěšnosti projektu je kraj připraven v příštích letech investovat další peníze do nákupu podílů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK