Ve Vyškově a v Blansku se uzavřela prosincová série porad představitelů kraje s nově zvolenými starostkami a starosty

Setkáním ve Vyškově a v Blansku se ve středu 10. prosince 2014 uzavřela letošní série porad vedení kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem se starostkami a starosty obcí a měst obcí jednotlivých okresů regionu.

„Budu rád, když se takto budeme setkávat pravidelně, územně samosprávné celky by měly spolupracovat bez ohledu na politickou příslušnost. Právě na Vyškovsku v Křenovicích jsme začali výjezdní zasedání výboru pro územní plánování a dopravu, abychom o problematických místech chystaných Zásad územního rozvoje kraje jednali přímo v terénu,“ řekl v úvodu vyškovského setkání hejtman Michal Hašek, který informoval o webové anketě Váš kraj, Váš rozpočet a představitelům obcí nabídl zdarma software ankety pro možné připomínkování návrhů obecních rozpočtů. Poté hejtman podrobně přiblížil návrh rozpočtu kraje na rok 2015, zejména investice a dotační programy. Zdůraznil také výborné hospodaření vyškovské nemocnice a potvrdil podporu jejího dalšího rozvoje ze strany kraje.

V Blansku hejtman Hašek mj. přiblížil harmonogram přípravy Zásad územního rozvoje kraje. „Je to nejdůležitější úkol pro celé krajské zastupitelstvo. Jsem pyšný, že se celých šest hlasuje o zásadních věcech s podporou napříč zastupitelstvem. Zásady územního rozvoje budou na deset či patnáct let ovlivňovat rozvoj kraje v klíčových věcech. Chci, aby na nich panovala maximální shoda. Děláme vše pro to, aby se na těchto zásadách nenašly procesní chyby,“ uvedl na závěrečné poradě v Blansku hejtman Hašek. Zdůraznil také, že se v systému zdravotnictví v kraji počítá s nemocnicemi v Blansku a Boskovicích. „Jako kraj jsme připraveni s nemocnicemi a městy jako jejich zřizovateli jednat o jakékoliv formě participace a spolupráce,“ řekl hejtman Hašek.

Kromě představení členů Rady Jihomoravského kraje patřily k tématům porad mj. aktuální informace k Zásadám územního rozvoje JMK a příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014 – 2020.
Porady se starosty obcí a měst jednotlivých okresů kraje se konají od roku 2007. Jde nejen o předání informací a metodickou pomoc obcím, ale také o zpětnou vazbu pro vedení kraje i jednotlivé odbory krajského úřadu.