Porady vedení kraje s představiteli obcí pokračovaly v Hodoníně a Břeclavi

V Hodoníně a Břeclavi pokračovaly dnes (úterý 9. prosince 2014) porady vedení kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem s představiteli měst a obcí jednotlivých okresů.

„Těm, kdo obhájili své posty v čele měst a obcí, blahopřeji, nováčkům ve vedení úřadů přeji pevné nervy,“ přivítal přítomné starostky a starosty hejtman Michal Hašek, který v úvodu jednání přinesl informace o návrhu rozpočtu kraje na příští rok. „Při jeho tvorbě jsme rozhodně nebyli takovými optimisty jako ministerstvo financí při makroekonomických predikcích na příští rok, proto je návrh rozpočtu opět konzervativní,“ konstatoval hejtman, který na setkání v Hodoníně podrobně rozebral dotační programy kraje obsažené v návrhu rozpočtu na rok 2015, na něž je vyčleněno téměř 329 milionů korun. Hejtman Hašek se v Hodoníně dotkl také tématu hodonínské a kyjovské nemocnice, jejichž zřizovatelem je právě kraj. „Jsem rád, že se v obou případech – jak v Kyjově, tak v Hodoníně – jedná o stabilizovaná zařízení,“ uvedl Michal Hašek, který potvrdil záměr kraje do obou nemocnic investovat i nadále. „Již v příštím roce bude v kyjovské nemocnici umístěna magnetická rezonance. Našim cílem je realizací tohoto projektu snížit čekací doby pacientů z regionu na vyšetření tímto zařízením – ty se pohybují až kolem tří měsíců, což je neúnosné,“ řekl hejtman Hašek.

Jedním z ústředních bodů jednání byly informace o návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jak v rámci prezentace konstatoval radní Antonín Tesařík, v okrese Hodonín se návrh zásad samozřejmě podrobně zabývá například takovými tématy, jako je rychlostní silnice R 55 nebo rozvoj Baťova kanálu v úseku Rohatec - Hodonín.

Představitelé kraje se z Hodonína přesunuli na břeclavskou radnici, kde jednali se starostkami a starosty okresu Břeclav. Hejtman Michal Hašek v Břeclavi hovořil v rámci seznámení s návrhem nového krajského rozpočtu mimo jiné o podpoře dobrovolných a profesionálních složek Integrovaného záchranného systému, kde je v návrhu nového rozpočtu připraveno například 50 milionů korun pro dobrovolné hasiče. „Břeclavska se týká také fungování Vodní záchranné služby, jejíž role stále není přesně upravena v zákoně. Já v této věci intenzivně komunikuji s ministerstvem vnitra, každopádně v rámci návrhu nového rozpočtu má Jihomoravský kraj na podporu fungování vodní záchranné služby v regionu vyčleněny tak jako každý rok dva miliony korun,“ uvedl před zástupci obcí Břeclavska hejtman Michal Hašek. Náměstek Václav Božek představil přítomným problematiku regionálního rozvoje a náměstek Zdeněk Pavlík se dotkl tématu rychlostní silnice R 52 a plánovaného obchvatu Mikulova. Jaroslav Parolek pak z pozice radního odpovědného za oblast životního prostředí hovořil například o změnách v dotacích do lesů, které se bezprostředně dotýkají právě obcí.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK