Začaly porady představitelů kraje se zástupci obcí

Setkáním v Brně začala v pondělí 8. prosince 2014 pravidelná série porad vedení kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem s nově zvolenými starostkami a starosty obcí a měst obcí jednotlivých okresů regionu.

Hejtman Hašek ve svém vystoupení na úvodní ze šesti porad poblahopřál ke znovuzvolení či zvolení starostkám a starostům a vyjádřil přesvědčení o pokračující dobré spolupráci obcí a měst s Jihomoravským krajem. Následně představil návrh krajského rozpočtu na rok 2015, který bude projednávat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 18. prosince 2014. „V návrhu rozpočtu jsou výrazně navýšeny investice i dotační programy, které pomáhají obcím. Jde například o Program rozvoje venkova či 50 milionů korun pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. Zde vypíšeme dotační program i na obnovu hasičských zbrojnic. Mělo by jít o víceletý program. Přidali jsme rovněž prostředky na financování sociálních služeb. Hned po schválení rozpočtu vydáme příručku pro obce, města , nově i pro neziskový sektor, kde budou vypsány dotační programy, termíny podání žádosti i kontaktní osoby. K nejvýznamnějším investicím na území okresu Brno-venkov bude patřit výstavba nového domova pro seniory v Újezdu u Brna za 170 milionů korun, v oblasti dopravy pak dokončení silnice Hradčany – Čebín,“ uvedl hejtman Hašek.

V dalším průběhu jednání představitelů kraje se zástupci obcí okresu Brno-venkov se řešil návrh Zásad územního rozvoje JMK pro obce okresu Brno-venkov. „Chceme zahájit debatu nad novými zásadami - vím, že nejsložitější problémy související s dopravní infrastrukturou jsou právě v okolí Brna,“ konstatoval hejtman Michal Hašek. Jak na poradě uvedl radní Antonín Tesařík, rok 2015 bude rokem intenzivní spolupráce kraje, měst a obcí právě v této oblasti územního rozvoje. „Zásady územního rozvoje totiž nejsou jen záležitostí kraje, ale také státu, měst, obcí nebo spolků – prostě všech, kdo se k zásadám územního rozvoje vyjadřují,“ řekl na jednání radní Antonín Tesařík před uvedením prezentace pracovního materiálu, který se týkal právě okresu Brno-venkov.  

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK