Výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva JMK se věnovalo Křenovické spojce

Za účasti hejtmana Michala Haška a dalších představitelů kraje jednal v pátek 5. prosince 2014 Výbor pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva JMK na svém výjezdním zasedání na obecním úřadě v Křenovicích o Křenovické spojce.

„Dneškem zahajujeme sérii jednání o problematických místech přípravy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje přímo v dotčených místech. V Křenovicích jde o propojení dvou železničních tratí, které bude limitovat další rozvoj obce. Musíme hledat dohodu kraje, obce a státu (SŽDC jako investora železniční sítě v ČR). S problematikou přípravy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje seznámím příští týden společně s krajskou radou všechny starosty a starostky na jižní Moravě, čeká nás série jednání ve všech okresech, diskutovat budeme i o návrhu rozpočtu kraje na rok 2015,“ uvedl hejtman Hašek.

Smyslem Křenovické spojky je umožnit jízdu vybraných regionálních vlaků od Slavkova přímým směrem přes stanici Brno-Chrlice do stanice Brno-hlavní nádraží. Souborem staveb Brno – Přerov a Křenovická spojka bude železniční infrastruktura na východ od Brna přizpůsobena současným potřebám moderní dopravy (optimalizace IDS JMK).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK