V Černé Hoře vzniknou místa setkávání generací

Náměstek hejtmana pro rodinnou politiku Roman Celý navštívil Centrum pro rodinu Veselá Beruška v Černé Hoře, která připravuje projekt na vybudování míst setkávání občanů všech generací. Rada Jihomoravského kraje tento projekt podpořila částkou 69 tisíc korun.

Cílem projektu je opravit a vybudovat místa setkávání občanů všech generací v centru městyse Černá Hora a také v přírodě na kopci nad Černou Horou. Obě místa jsou již nyní přirozenými body setkávání dětí, jejich rodičů a prarodičů, zázemí však buď úplně chybí nebo je v nevyhovujícím stavu. Pořádaná setkávání jsou obohacující pro obě strany, jak o tom svědčí zkušenosti ze spolupráce Centra pro rodinu Veselá beruška s Domovem pro seniory v Černé Hoře a Sdružením pro Černou Horu.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK