Ministerstvo chce dlouhodobě podporovat učňovské školství

Na jednání Rady Asociace krajů ČR ve Zbirohu 28. listopadu 2014 ministr školství Marcel Chládek spolu s hejtmany krajů projednali program na podporu učňovského školství. Jedná se o podporu technického a přírodovědného vzdělávání a vznik speciálního fondu, který umožní financovat vybavení škol, případně jejich rekonstrukci. Tento program by neměl být jednorázový, ale dlouhodobý, a pokud se podaří dotáhnout tuto myšlenku do konce, začne projekt se realizovat již od roku 2015.

V praxi to znamená, že stát na každý kraj uvolní částku 3 miliony korun, kraje ze svých rozpočtů uvolní stejnou částku a ve spolupráci s regionálními firmami, které mají bytostný zájem na učňovském vzdělávání a doplní fond stejnou částkou, tak vznikne pro každý kraj fond, který bude disponovat na rok částkou 9 milionů korun.
Ministr Chládek uvedl: „Chceme, aby tato podpora byla dlouhodobá a nikoliv jednorázová pouze pro rok 2015. Věřím, že se tuto myšlenku podaří dotáhnout do konce i na úrovni vlády.“ „Je to vůbec poprvé, kdy ministerstvo v oblasti učňovského vzdělávání ladí kroky s jednotlivými kraji. Všechny regiony mají v současnosti vlastní programy na podporu učňovského školství. Díky této iniciativě a vzájemné inspiraci a spolupráci s ministerstvem se tak sladí postupy a zefektivní se podpora vzdělanosti v této oblasti,“ uvedl Michal Hašek.
Na tiskové konferenci se k jednání Rady AKČR vyjádřil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs: „Máme velmi dobrý dojem z dnešního zasedání rady. Oceňujeme práci a přístup vlády a ministrů, kteří dnes jednání navštívili.“