Setkání koordinátorů rodinné politiky

Náměstek hejtmana Roman Celý zahájil setkání koordinátorů rodinné politiky, které se uskutečnilo v pátek 28. listopadu 2014 v prostorách brněnského sídla Jihomoravského kraje.

Na setkání byl představen projekt Klubu aktivních seniorů KLAS, zazněly informace z oblasti rodinné politiky JMK, hodnotilo se plnění Akčního plánu pro-rodinných aktivit v kraji. Prostor byl také pro sdílení informací, novinek či příkladů dobré praxe v jednotlivých městech či obcích.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK