Brněnské VUT slaví 115 let od založení

V prostorách brněnského Městského divadla se ve středu 26. listopadu 2014 uskutečnilo slavnostní akademické shromáždění VUT v Brně, kterého se spolu s rektorem univerzity Petrem Štěpánkem a za přítomnosti ministra školství Marcela Chládka zúčastnil hejtman Michal Hašek. Shromáždění se uskutečnilo v rámci oslav 115 let od založení brněnského VUT a bylo spojeno s předáváním medailí a cen rektora.

VUT bylo jako Česká vysoká škola technická v Brně založena 19. září 1899 a je tak nejstarší českou vysokou školou na Moravě. V současnosti má VUT osm fakult, tři vysokoškolské ústavy a navštěvuje ji 24 tisíc studentů, z toho 4 tisíce je zahraničních – největší zájem je o hi-tech a informační technologie. Jihomoravský kraj s univerzitou úzce spolupracuje na celé řadě inovačních projektů – k nejvýznamnějším patří společný projekt univerzit CEITEC (Středoevropský technologický institut) či Kompetenční centrum INTEMAC v Kuřimi. V tomto roce kraj uvedl do života již čtvrtou generaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Ta má za cíl maximalizovat přínos nedávno vybudované výzkumné infrastruktury pro celý region, zaměřuje se přitom na prioritní obory s největším potenciálem pro rozvoj. Jižní Morava má silnou tradici ve strojírenství a v poslední době se stává také centrem výzkumu v oblasti elektrotechniky a IT. Svá vývojová centra tu mají špičky v elektronové mikroskopii a firmy zabývající se počítačovou bezpečností.

Již v dopoledních hodinách se uskutečnilo u příležitosti oslav založení univerzity slavnostní zasedání vědecké rady VUT v Brně, kterého se zúčastnili náměstci hejtmana Václav Božek a Roman Celý.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK