Hejtman se zúčastnil zasedání Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity

Jednou z akcí konaných v rámci letošních oslav 95. výročí vzniku Mendelovy univerzity bylo i dnešní (26. listopadu 2014) zasedání Vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity, kterého se zúčastnil hejtman Michal Hašek.

Hejtman ocenil spolupráci Mendelovy univerzity a Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje vědy, výzkumu a inovací. Posláním Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) jako vysokoškolského ústavu je především zajišťovat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost orientovanou do oblasti studijních a vzdělávacích programů, výuku vybraných bakalářských studijních programů, realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání a rozvoj seniorského vzdělávání formou Univerzity třetího věku.

Mezi další činnosti ICV patří zejména realizace interního vzdělávání pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně, zajištění činnosti Poradenského centra, zajišťující vzdělávání poradců a metodiků v zemědělství lesnictví, potravinářství, ekonomice a ekologii v oblasti transferu informací z vědy a výzkumu do praxe.

Koncepce celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně navazuje na nabídku, kterou Mendelova univerzita v Brně poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK