DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI OBČANŮ SE SLUŽBAMI KRAJSKÉHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

Krajský úřad Jihomoravského kraje chce poskytovat kvalitní služby, a proto potřebuje znát názory a hodnocení své práce od vás, občanů. Jedním ze způsobů jak je získat, je šetření spokojenosti. To provádíme každoročně a oslovujeme bezprostředně návštěvníky úřadu formou klasických papírových dotazníků (letos se tak stane v týdnu od 8. do 12. prosince).

Chceme však získat názory i těch klientů, kteří úřad navštíví mimo výše uvedený termín a proto nabízíme možnost zapojit se do šetření elektronickou formou. Věřím, že jí využijete a podělíte se o své zkušenosti s prací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – dotazník můžete vyplnit do 12. prosince 2014 na tomto odkazu: Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se službami KrÚ JMK .

S výsledky šetření i opatřeními, která budeme na jeho základě realizovat, Vás seznámíme prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Děkuji za spolupráci.

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
foto JMK