Krajský úřad pořádal druhý ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“

Druhý ročník konference na téma „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“ se konal v úterý 18. listopadu 2014 v prostorách Administrativního a společenského centra Jihomoravského kraje na ulici Cejl v Brně.

Konferenci zahájili představitelé pořádajících organizací - ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková a ředitel a. s. Qualiform Jan Svobodník. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Společenská odpovědnost, tak jak ji chápeme - tedy jako dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně ke svému okolí -, by měla být naprostou samozřejmostí a integrální součástí řízení a fungování organizací veřejné správy. Veřejnou správu vnímáme jako základní pilíř společenské zodpovědnosti,“ připomněla Věra Vojáčková.

Účelem konference bylo seznámit zástupce organizací veřejné správy s filozofií společenské odpovědnosti a jejím přínosem pro rozvoj kvality života komunity a životního prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňuje. Součástí programu byla rovněž výměna praktických zkušeností se zaváděním strategického přístupu ke společenské odpovědnosti do systému řízení a představení zajímavých možností, jak se v odpovědném jednání veřejné správy posunout dále.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK