Vyhlášení výsledků soutěže studentských ekologických prací

Již po dvanácté uspořádal Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky (školského zařízení pro environmentální vzdělávání) a za spolupráce Ekologického institutu Veronica soutěž studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Autoři nejlepších prací převzali v úterý 18. listopadu 2014 v prostorách krajského úřadu ocenění z rukou krajského radního Jaroslava Parolka.

Oceněné práce:

Kategorie – Diplomové práce

1. Ing. arch. Adam Lukačovič: Obnova města – urbánní strategie bydlení v centru Brna
2. Ing. Milan Jirout, Dis.: Studie rekonstrukce náhonu na vodním toku Veverka
3. Ing. Jana Hajdová: Stanovení palladia metodou ET-AAS po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech

Kategorie – Bakalářské práce

1. Bc. Petra Halasová: Výběr sortimentu dřevin vhodných pro použití do zahrad mateřských škol a návrh výsadby v MŠ Dolní Loučky
2. Bc. Martina Buchtová: Ochrana přírody jako faktor rozvoje vybraného území na příkladu zvažované CHKO Soutok
3. Bc. Štěpán Strnadel: Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství: příklad komunitou podporovaného zemědělství

Více informací o soutěži najdete na www.lipka.cz/kamenna .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK