Krajští zastupitelé schválili záměr založení společnosti za účelem pořádání a financování motocyklové Grand Prix ČR

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 13. listopadu 2014 schválilo záměr založení společnosti s ručením omezeným za účelem pořádání a financování Grand Prix České republiky.

Na základě schváleného záměru budou nyní připraveny příslušné podklady a dokumenty nutné k založení předmětné společnosti a předložen Zastupitelstvu Jihomoravského kraje příslušný materiál. Hlavním účelem předmětné společnosti bude zajištění pořádání Grand Prix ČR a dále pořádání jakýchkoliv dalších významných akcí na území Jihomoravského kraje.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje motocyklovou Grand Prix České republiky, neboť nejde jen o sportovní svátek, ale také o přínos pro regionální ekonomiku. Máme společný zájem, aby se motocyklová velká cena v Brně jela, tento záměr podporuje i předseda vlády i ministr školství, budeme jednat také s novým vedením Statutárního města Brna. V minulých týdnech jsem také jednal s vedením společnosti Dorna Sports, S.L., která je promotérem seriálu Moto GP, a s vedením Mezinárodní motocyklové federace FIM. Obě organizace myšlenku pořádání Grand Prix České republiky pod hlavičkou Jihomoravského kraje podporují. V následujících dnech budou probíhat jednání o konkrétním modelu financování s vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, společnosti Automotodrom Brno, a.s., a společnosti Dorna Sports, S.L.,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Uvedený postup je podmínkou pro poskytnutí peněz ze státního rozpočtu, na prosincovém jednání zastupitelstva předložím na návrh na složení dozorčí rady. Jde nám přitom o maximální transparentnost. Včera jsme se dohodli s představiteli společnosti Automotodrom Brno na základních principech spolupráce v příštím období,“ řekl hejtman Hašek.

foto JMK