Kraj sjednotí bezpečnostní opatření na školách

Ihned po tragické události, ke které došlo v říjnu ve Žďáru nad Sázavou Jihomoravský kraj zadal školám a školským zařízením zřizovaným krajem provést průzkum aktuálních bezpečnostních opatření.

„Tato bezpečnostní opatření jsme se rozhodli prostřednictvím určitých krajských standardů sjednotit. V této věci budeme spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Českou školskou inspekcí. Starostové pověřených měst a obcí s námi budou na toto téma diskutovat na bezpečnostní radě kraje, kterou jsem svolal na pondělí 24. listopadu. Jejich prostřednictvím pak celoplošně obdrží informace všichni starostové na jižní Moravě. Samozřejmě, že na prvním místě půjde o bezpečnost na školách, které zřizujeme. Nicméně jistá doporučení budou směřovat také k obcím a městům jako zřizovatelům základních škol, případně dalších školských volnočasových zařízení. Pokud si tento záměr vyžádá větší finanční prostředky, tak budeme o této věci jednat i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, eventuálně s předsedou vlády, aby se na provádění těchto opatření podílel státní rozpočet,“ uvedl hejtman Michal Hašek.