Kraj pomůže s odvodněním svahu ve Strachotíně

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 13. listopadu 2014 schválilo dotaci ve výši 1,47 milionu korun pro obec Strachotín na odvodnění svahu, který se nedávno sesunul.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tak ukončilo řešení krizových v souvislosti s nedávnými sesuvy půdy a souvisejícími záchrannými pracemi v obci Strachotín. Kraj rozhodnutím zastupitelstva poskytl dotaci na odvodnění lokality, která musela být evakuována letos v září. „Jedna věc bylo provedení sanace nebezpečného svahu, která již proběhla, druhou věcí je z této lokality dostat vodu definitivně pryč. Vedení obce Strachotín požádalo kraj o dotaci z krajského rozpočtu právě na odvodnění této lokality a krajské zastupitelstvo mu dnes vyhovělo a poskytlo dotaci ve výši cca 1,5 milionu korun. Důvod, proč byla dotace poskytnuta tak rychle, je zřejmý – zajistili jsme, že voda z horní části svahu dnes příslušnou ulici neohrozí sesuvem půdy, ale steče. V dotčené lokalitě ovšem zatím není kanalizace. Je jasné, že záchranné práce nelze dělat jen napůl. Věřím, že obec Strachotím v řádu několika málo měsíců dotáhne celou věc i s podporou krajského rozpočtu do konce,“ komentoval rozhodnutí zastupitelstva hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK