Michal Hašek: S hejtmanem Pröllem jsme jednali o přeshraničních zásazích záchranné služby

V Mikulově se sešli ministři zahraničních věcí Rakouska a České republiky za účasti hejtmanů

O spolupráci ČR a Rakouska dnes v úterý 11. listopadu 2014 jednali v Mikulově ministři zahraničních věcí obou států za účasti hejtmanů krajů ČR a spolkových zemí Rakouska podél česko-rakouské hranice. Hostiteli byli ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Na programu byla mimo jiné témata dopravního spojení obou států, přeshraniční spolupráce regionů ve školství, zdravotnictví či turistice a cestovním ruchu. Hovořilo se také o připravovaném úložišti jaderného odpadu v ČR. Jak uvedl na následném brífinku ministr Lubomír Zaorálek, mikulovské jednání bilancovalo dosavadní spolupráci od posledního setkání a mělo výrazně pracovní charakter. „Vytvořili jsme si časové představy, co budeme realizovat v nejbližší době, například v oblasti zdravotnictví a dopravy,“ uvedl ministr. Jeho rakouský protějšek Sebastian Kurz vyjádřil radost ze setkání konaného na hranicích České republiky a Rakouska krátce před 25. výročím pádu „železné opony“. Zdůraznil, že Česká republika patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Rakouska.

Součástí programu bylo také setkání hejtmana Michala Haška a dolnorakouského hejtmana Erwina Prölla mezi čtyřma očima. Tématem jednání byly aktuální vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem a také mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem, tedy dokončení dálničního spojení mezi Brnem a Vídní nebo možnost přeshraničních zásahů záchranné služby a to včetně letecké záchranné služby. „Rádi bychom, aby Letecká záchranná služba mohla do budoucna zasahovat i na území Rakouské republiky a obráceně partneři z Rakouska by mohli v případě nutnosti zasáhnout také na území jižní Moravy. To, co nás v této chvíli brzdí, je neprojednání příslušné smlouvy a vyjasnění mechanismu úhradových vyhlášek. Ministr Zaorálek slíbil, že s ministrem zdravotnictví Němečkem tuto záležitost projedná. Praktický přínos je jasný: nejen při živelních pohromách nebo mimořádných událostech, ale v okamžiku, kdy je jasné, že blíže k místu zásahu má sanitka či vrtulník na druhé straně hranice, půjde o to, aby pacient dostal pomoc co nejdříve. Chceme dokázat, že železná opona skutečně padla, hranice je pouze formální čára na mapě a nikoliv něco, co zabrání včasné lékařské pomoci. Znojemská nemocnice se připravuje na režim přeshraniční nemocnice, také zde se čeká na schválení příslušné smlouvy v parlamentech obou zemí. Jihomoravský kraj už jazykově vyškolil personál příhraničních nemocnic – ve Znojmě a Břeclavi. Domníváme se, že do budoucna budeme poskytovat zdravotní péči v mnohem větší míře také občanům Rakouska,“ řekl hejtman Hašek.

Podněty, které z mikulovského setkání vzešly, budou dále sledovány na pracovní rovině. Velvyslanci obou zemí se budou za tímto účelem pravidelně scházet s vedoucími představiteli krajských úřadů a zemských vlád. Došlo také k dohodě společného financování projektu „Česko-rakouské knihy o historii“. Úkolem projektu, na kterém bude pracovat Stálá konference českých a rakouských historiků, bude umožnit společnostem obou zemí v přiměřené formě informovaný přístup ke společným dějinám a sloužit tak k lepšímu vzájemnému porozumění.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK