Tripartita bude každého čtvrt roku řešit problémy krajů

Celostátní tripartita se bude pravidelně jednou za čtvrt roku věnovat problémům krajů. Jednou ročně se pak zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou také scházet s představiteli krajských tripartit. Shodli se na tom v pondělí 10. listopadu 2014 členové národní tripartity s partnery z regionů. Jihomoravský kraj na akci reprezentoval předseda krajské tripartity hejtman Michal Hašek a místopředsedkyně Stanislava Slavíková.

Jednání se týkalo mimo jiné reformy školství, podpory dopravní infrastruktury a čerpání peněz z EU. „Založíme novou tradici. Každý rok se uskuteční setkání v tomto formátu (celostátní a krajské tripartity). Informace o fungování tripartit v regionech a jejich podněty budou pronikat na celostátní úroveň formou informací,“ uvedl po jednání premiér Bohuslav Sobotka. Podle něj se celostátní tripartita sešla s tripartitami z krajů vůbec poprvé a díky jednáním bude moci lépe řešit problémy regionů.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů mluvili o potřebě zákona, který by upravil vynětí půdy ze zemědělského fondu. Diskutovali o přípravě na čerpání fondů, chystaném propouštění horníků v severních Čechách a na severní Moravě, podpoře dopravní infrastruktury či o reformě školství, aby více odpovídalo potřebám na trhu práce. „Krajské tripartity - oficiálně Rady hospodářské a sociální dohody - začaly vznikat v roce 2001. Fungují ve všech krajích kromě Prahy. Poslední se ustavila minulý týden v Libereckém kraji. Klíčové problémy krajů bude celostátní tripartita řešit čtvrtletně jakousi svodkou. Nejklíčovější vzkaz z dneška je ale to, že velmi rychle musíme s centrální vládou připravit reformu školství,“ uvedl jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů Michal Hašek. Jak zdůraznil, je nutné se zaměřit hlavně na změny ve financování učňovského a středního školství.

Také podle odborů začínají u nás docházet kvalifikovaní pracovníci v různých oborech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je proto nutné síť škol optimalizovat a upravit financování tak, aby školy „netoužily po studentovi jen kvůli poplatku“. Odbory podporují i jednotné zkoušky na střední školy. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák upřesnil, že řadou námětů z jednání se bude celostátní tripartita zabývat už na příštím zasedání 1. prosince. „Vládě zbývá jen vyhrnout rukávy a naplnit naše představy,“ uvedl.