Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2015

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dotační Program prevence kriminality na rok 2015.

Podrobnosti o dotačním programu lze nalézt na následující webové adrese MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx  
 

V případě dotazů nebo konzultací se zájemci z Jihomoravského kraje mohou obrátit na Mgr. Pavlu Tichou, referentku prevence kriminality Krajského úřadu JMK, na tel.: 541 658 302 nebo e-mailem na adrese: ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz