Přijetí studentů z evropského projektu „Connecting Through Science“

Ve středu 29. října 2014 radní Jihomoravského kraje Bohumila Beranová a Jaroslav Parolek přivítali v prostorách krajského úřadu studenty z evropského projektu „Connecting Through Science“. 

Tento tréninkový kurz byl podpořen grantem z programu ERASMUS+: Mládež v Akci. Konal se od 24. do 31. října 2014 v Lednici a přivítal mladé lidi ze šesti zemí - z České republiky, Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska.
Více informací naleznete zde: http://eycb.eu/cz/stranky/2392-connecting-through-science .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK