Rada Asociace krajů zasedala v Liberci

Tiskovou konferencí dnes skončilo 16. zasedání Rady Asociace krajů České republiky, které se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. 10. 2014 v Liberci. Na konferenci vystoupili Michal Hašek, předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje, Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Antonín Prachař, ministr dopravy, Martin Půta, místopředseda AKČR a hejtman Libereckého kraje, Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a předseda komise Rady AKČR pro dopravu.

Hejtmani na jednání AKČR přivítali účast nové ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, se kterou diskutovali zejména o nastavení systému čerpání fondu EU v období 2014 – 2020 a o přípravě nového Zákona o zadávání veřejných zakázek. „Potvrdili jsme si, že cíle, které dlouhodobě připravuje Asociace krajů v té regionální části čerpání evropských fondů, jsou cíle akceptovány Vládou ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj. Naším zájmem je eliminovat naprosté minimum problémů s čerpáním evropských fondů v území. Pro nás je nejdůležitější tzv. Integrovaný regionální operační program. To bude místo, kde můžeme z pohledu regionů čerpat evropské fondy na všechny významné projekty, které chceme v příštích sedmi letech realizovat,“ řekl mimo jiné předseda AKČR Michal Hašek.

„Ministerstvo pro místní rozvoj tady musí být pro regionální rozvoj, to znamená pro naše regionální partnery - pro kraje, města a obce. Mezi klíčové partnery patří hejtmani, tedy Asociace krajů ČR,“ zdůraznila ministryně Karla Šlechtová. „Byla bych velice ráda, kdyby se nám podařilo do budoucího období, resp., které začalo v lednu 2014, eliminovat veškeré ztráty v rámci čerpání. I my jsme dnes jako Ministerstvo pro místní rozvoj seznámili hejtmany s termíny vyhlašování výzev, které očekáváme od jednotlivých programů asi od března příštího roku,“ dodala ministryně Šlechtová. „Připomeňme, že Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje i další významné agendy, třeba podporu sociálního bydlení, řešení škod vzniklých povodněmi a také řeší Zákon o zadávání veřejných zakázek,“ doplnil hejtman LK Martin Půta.

Dalším z bodů jednání Asociace krajů ČR byly otázky dopravy za účasti ministra dopravy Antonína Prachaře. „Dnes jsme našli postup ve dvou důležitých tématech. Tím prvním je spolupráce státu a krajů při údržbě komunikací, které vlastní stát a území regionů prostřednictvím krajských správ silnic. Druhým tématem bylo upřesňování podmínek, jak čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy komunikací II. a III. třídy,“ řekl předseda AKČR Michal Hašek.

„Komunikace ve vlastnictví krajů využívají občané krajů. Předpokládáme, že na opravy silnic ve vlastnictví krajů půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury 2 až 3 mld. Kč,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař s tím, že do 10. listopadu Ministerstvo dopravy definuje konečnou částku. „Běžnému občanovi je jedno, kdo je vlastníkem komunikace. Daňový poplatník chce kvalitní a bezpečné silnice,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kraje podle Michala Haška mají už nyní připraven zásobník se 617 projekty silničních a mostních staveb v celkové hodnotě více 6,5 mld. Kč, které jsou schopny realizovat již v roce 2015.

Hejtmani se také vyjádřili k dalšímu postupu krajů ve věci církevních restitucí a otázce dalšího financování církevních projektů z rozpočtu krajů. „Chci jednoznačně říci, že zájem hejtmanů jednat s Českou biskupskou konferencí a kardinálem Dominikem Dukou trvá. Žel prostřednictvím sekretáře České biskupské konference jsme se dozvěděli, že není zájem o takové jednání. Nejbližší avizovaný termín je až začátek příštího roku. To nepřispívá dobrým vztahů mezi kraji a církvemi. My nežádáme nic jiného než korektní setkání u jednacího stolu, kde budeme hovořit o církevních restitucích a o budoucnosti financování církví,“ uvedl předseda AKČR Michal Hašek. „My teď vlastně nabízíme prostor k jednání o tom, jak v budoucnosti může financování služeb péče o nemocné a sociálně slabé, které zajišťují nebo provozují církevní organizace, vypadat. Věřím, se že schůzka s kardinálem Dukou uskuteční a najdeme prostor pro vzájemnou komunikaci,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK